Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Gondeliers is een vereniging die al vele jaren bestaat en werd opgericht in 1964 door Mevrouw Schep. Mevrouw Schep was het niet eens met de mensen uit de vereniging waarvan ze op dat moment lid was, en dus besloot ze er zelf een op te richten.
Deze mevrouw Schep woonde in Giessen – Oudekerk in een boerderij en besloot de naam van de vereniging af te leiden van de gondelvaart.

De gondelvaart wordt nog steeds om de twee jaar georganiseerd, er varen dan opgetuigde en verlichte schepen mee. Deze zijn zo gebouwd dat ze een gebeurtenis, nostalgie of een bepaald thema dragen.
Je zou het een beetje met een carnavals optocht kunnen vergelijken, maar dan op het water. Als vereniging hebben wij daar ook aan deelgenomen en de kinderen zaten in een hele grote gondel.

Er waren veel kinderen uit de buurt lid en de vereniging groeide. De eerste clubavonden vonden plaats in de keuken op de boerderij, later werd dit gedaan in de kantine van de plaatselijke camping “De Kale Hoeve”.
Hier hebben we jaren vertoefd en op de vaste donderdagavonden, werd er getraind en geoefend op recht in het gelid lopen en bochtjes maken. Er werd destijds nog voor prijzen gewandeld.

Er volgde een tijd dat het niet echt goed ging en de gehele club bestond nog maar uit zeven leden in totaal, maar deze mensen hebben er dan ook alles aan gedaan en kwamen in contact met Cor van Leeuwen, beter bekend als Loekie.
Door de inzet van hem en de enkele overgebleven leden is de vereniging weer tot bloei gebracht. Door veel inzet van de leden werd de vereniging weer groot en kapitaalkrachtig.

Na vele omzwervingen en onderdak bij andere verenigingen kwamen we eindelijk terecht, waar we nu al jaren gehuisvest zijn, toen aan de Emmastraat en sinds we een nieuw gebouw hebben is ons adres aan de Prins Hendrikstraat in Hardinxveld – Giessendam.

Jaren wandelden we als groep voor de prijzen en het heeft dan ook heel wat jaren gekost om gewaardeerd te worden door de toenmalige leden van het jurycorps. Wij waren jong en zeker rebels en dat werd niet altijd gehonoreerd, maar door de wil om te slagen gingen we door tot de dag dat de eerste grote beker toch mee naar huis kon worden genomen.
Door de jaren heen zijn heel veel mensen lid geweest van onze vereniging. We hebben menig prijs behaald op alle afstanden in de tijd dat we aan het groepswandelen deelnamen. Tot negen maal toe werden we Nederlands kampioen in Middelbeers, maar daar was al te zien dat het wandelen voor groepen minder werd.
Jaren achtereen hebben we met een grote groep kinderen deel genomen aan de jeugdvierdaagse in Breda.

Het groepswandelen is overgegaan in recreatief wandelen. We gaan nog steeds als vereniging op stap, maar tijdens het wandelen loopt ieder zijn eigen tempo en afstand.
We wandelen nog steeds op verschillende afstanden en nemen deel aan meerdere georganiseerde wandeltochten deel in het wandelseizoen.

Buiten dit neemt ook een aantal van onze leden deel aan de verschillende meerdaagse wandeltochten, zoals Nijmegen en Apeldoorn.
Maar er wordt ook internationaal gewandeld. Er zijn al vele landen de revue gepasseerd, waaronder: Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Engeland, Luxemburg, Frankrijk, België, Zwitserland en Italië.
Er zijn zelfs enkele leden die het nog verder weg zoeken (Japan, Australië en Nieuw-Zeeland).

We hebben nog altijd zo rond de zeventig leden, dat zijn niet alleen actieve wandelaars maar ook rustende en ondersteunende leden.
Deze leden wandelen weliswaar niet (veel), maar kunnen wel deelnemen aan de vele activiteiten die worden georganiseerd door onze Activiteiten Commissie (A.C.) en zijn natuurlijk ook van harte welkom op de vaste donderdagavond in het clubgebouw.
Onze A.C. verzorgt verschillende activiteiten, waaronder: kaartavonden, een bingoavond, de bowling en een heerlijke barbecue.

De contributie bij onze vereniging is voor iedereen betaalbaar omdat wij willen dat iedereen lid moet kunnen worden, daarentegen moet de club natuurlijk kunnen blijven bestaan met een eigen clubgebouw en wordt er door vele vrijwilligers veel werk verzet om dit te realiseren.

Wandelen kun je in vele vormen, prestatiegericht en recreatief, maar het belangrijkste is wel dat je er plezier aan beleef.

Mocht u geïnteresseerd zijn vraag vrijblijvend informatie op bij een van de bestuursleden of kom eens binnenlopen op donderdagavond in ons clubgebouw.